Event main image

ג'וזף דדון: Family Album & Papers

ז'וזף דדון / הקונסוליה הכללית של צרפת + הלובי – מקום לאמנות

  • תערוכות, אמנות חזותית

Family Album & Papers – 
תערוכה כפולה של האמן הפרנקו-ישראלי ז'וזף דדון בתל אביב, לרגל עונת ישראל-צרפת.
ז'וזף דדון נולד בניס שבדרום צרפת ובגיל שש עלה עם אמו לישראל והתיישב באופקים. מאז, ז'וזף נדד הרבה בין ישראל וצרפת, שם השתקע לאחרונה. מעבר לנדודים הגיאוגרפיים בין הארצות, מדובר גם בנדודים מנטליים בין שתי שפות, שתי תרבויות. הנדודים האלה עומדים במרכז שתי התערוכות החדשות של האמן. היצירה שלו משלבת תמיד צילום עם וידאו, ציור ומיצבים, ועוסקת בניסוח שאלות על היהדות, על השוני, על גבולות – וחצייתם - בין מזרח למערב, בין מוקדי כח לפריפריה ובין מציאות לדמיון

ז'וזף דדון הוזמן להציג בקונסוליה הכללית של צרפת ובלובי – מקום לאמנות בתל אביב, ולצורך הפרוייקט הוא צלל לתוך הארכיון האישי שלו והתערב בו. מסמכי הגירה ותצלומים משפחתיים מהווים את נקודת המוצא וחומרי הגלם לסדרת יצירות שמחיות מחדש את ילדותו, בצרפת ובישראל, סביב נקודת המפנה של העלייה. 

התערוכה Papers בקונסוליה הכללית מורכבת ממסמכי הגירה, שמתכתבים עם הפונקציה המקורית של חלל התצוגה. ז'וזף דדון הפך אותם ליצירה פלסטית ומדגיש את הפואטיקה שבהם כמו גם את הצד המנוכר שלהם. המסמכים הבירוקרטיים האלה הופכים לניירות ציור, ואישור הגירה הופך גם לאישור יציאה למסע אמנותי. התערוכה תכלול את סדרת הציורים, תמונות ועבודת וידאו, שיוצגו בחללים הציבוריים של הקונסוליה. 

Family Album תוצג בלובי – מקום לאמנות. התערוכה עוסקת בתמונות משפחתיות, ארכיון ילדות שמעיד על השינויים שהעלייה חוללה, במיוחד על הגוף של בני המשפחה. מוצג ומוסתר לסירוגין, לעתים אף מחוק לגמרי כמו גופו של האב - שאמנם הושמט מהתמונה אך התצלום הקרוע רק מבליט את החלל הריק שנותר בהיעדרו. ההגירה מוצגת פה כאקט רדיקלי של התחלה חדשה, ורצון עז בשינוי חיים שעשוי לשלול את החיים הקודמים. את האקט הרדיקלי הזה האמן מבקש לשכך דרך התערבויותיו. 

ז'וזף דדון מתכנס בהיסטוריה האישית שלו, מתחקה אחריה ומפרש אותה מחדש, הוא משלב בין גישה תיעודית לארכיון לבין בריאה מחדש של עולמות.

Curators: Leor Grady, Orit Mor, Barbara Wolffer
:With the special collaboration of
Franck Vermeulen, Consul général de France à Tel Aviv
Galerie Eva Vautier, Nice
Technical team: Elisha Omidi, Nissim Whba, Félix Le Boulbin

מפגש עם האמן
7 ביולי 2018, בשעה 20:30
הלובי - מקום לאמנות
בעברית

ג'וזף דדון: Family Album & Papers

  • יול 5
  • יול 6
  • יול 7
הלובי - מקום לאומנות