Event main image

"מסלולים"

Petach Tikva Museum of Art

  • תערוכות, אמנות חזותית

במסגרת שנת ישראל – צרפת 2018, יציג מוזיאון פתח תקוה לאמנות בשיתוף עם גופי תרבות ואמנות בדרום צרפת את הפרויקט "מסלולים". תערוכות שיוצגו בו זמנית ויעסקו בין השאר בקרטוגרפיה, מיפוי ובמגוון מחוות אמנותיות המתייחסות להליכה, שיטוט, עקירה והתיישבות וצליינות עכשווית.
אוצרות: דרורית גור אריה ואיזבל בורג'ואה.

פרויקט "מסלולים" שיוצג במקביל במוזיאון פתח תקוה לאמנות ובמספר חללי אמנות בדרום צרפת וביניהם Villa Tamaris, יהיה מעין מטה-תערוכה. התערוכות לוקחות כנקודת מוצא את הקרטוגרפיה כתהליך של איסוף מידע אודות מקום וייצוגו באופן ויזואלי. האמנים המציגים מציעים קרטוגרפיות אלטרנטיביות שממפות מחדש מערכות ידע ומאפשרות פרספקטיבות נוספות ולעיתים סותרות לגיאוגרפיות מקובלות. 

במציאות הפוסט גלובאלית העכשווית אפשר להתייחס לאמנים כאל משוטטים, מהגרים או תיירים המעבירים רעיונות, פרספקטיבות, ייצוגים ופעולות במקום סחורות. 

התערוכות תעסוקנה בנושאים של שיטוט, תנועה מתמדת, המתח שבין עקירה להתיישבות, מקומות מדומיינים, ריטואלים, מיפוי וצליינות עכשווית. 

האמנים המשתתפים יציעו מגוון מחוות אמנותיות המתייחסות להליכות או לשוטטות: יחסים פוליטיים ותרבותיים של חלוקה וגבולות, קונטקסט דתי ואיקונוגרפי, נושאים חברתיים, הגירה וחיפושי זהות. 

אוצרות: דרורית גור אריה ואיזבל בורג'ואה.